BEZPIECZEŃSTWO

IST oferuje usługi i urządzenia z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego. W związku z tym, że podstawowym zadaniem tej grupy produktowej jest minimalizowanie ryzyka wystąpienia niepożądanych incydentów, ważnie jest, aby wdrażane rozwiązania były kompletne, tzn. obejmowały swoim zasięgiem każdy z istotnych obszarów mających bezpośredni wpływ na poziom bezpieczeństwa.

Dysponujemy doświadczoną kadrą inżynierską, posiadającą szeroką wiedzę z zakresu stosowania różnych technik i narzędzi związanych z bezpieczeństwem. Wiedza naszych inżynierów poparta jest licznymi certyfikatami oraz zdobytym doświadczeniem w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa w różnych branżach.