PEŁNA INFRASTRUKTURA

TELEFONIA IP I WIDEOKONFERENCJE

Taniej, szybciej i efektywniej. Wybór rozwiązania UC oznacza dla przedsiębiorstwa duże ułatwienia. Unified Communication łączy różne kanały komunikacji w jednym interfejsie, bez utraty funkcjonalności. Wszystkie aktualne dostępne elektroniczne środki komunikacji mogą być zarządzane jednocześnie jako spójna całość, bez względu na rodzaj nośnika informacji. Takie podejście zwiększa poziom obsługi klienta, przyczynia się do wzrostu wydajności pracy, szybszego docierania do potrzebnych informacji a także minimalizuje koszty komunikacji. Rozwiązania wideokonferencyjne to nowoczesny i efektywny sposób komunikacji przełamujący bariery geograficzne. Dzięki ich zastosowaniu rośnie operacyjna sprawność działania firmy, otwiera także możliwość nowych zastosowań, np. organizowanie specjalistycznych usług (m.in. szkoleń). Minimalizują konieczność podróży służbowych, dojazdów do klienta i w krótkim czasie przynoszą realne oszczędności zarówno czasowe jak pieniężne. Możliwości, jakie daje wideokomunikacja, są praktycznie nieograniczone. Przydatnym rozwiązaniem jest praca grupowa, umożliwiająca przykładowo wspólne przygotowywanie dokumentów przez osoby znajdujące się w różnych lokalizacjach.