PEŁNA INFRASTRUKTURA

SIECI KOMPUTEROWE

Systemy teletechniczne to połączenie systemów strukturalnych, technicznych, alarmowych i informatycznych we wszelkiego rodzaju budynkach. Umożliwiają ograniczanie, sygnalizowanie i likwidowanie zagrożeń, spowodowanych czynnikami wewnętrznymi, a wynikającymi z nieostrożności, błędów i pomyłek użytkowników oraz zagrożeń zewnętrznych.

Jako integrator systemów teleinformatycznych z sukcesem łączymy dostawę sprzętu z budową uniwersalnego okablowania teletechnicznego przewidzianego do szerokiej gamy zastosowań. Dzięki okablowaniu strukturalnemu możliwe jest tworzenie uniwersalnych sieci teleinformatycznych.

Podstawowe dziedziny, w których działamy to:

Sieci LAN/WAN, a w tym:

 • dobór właściwej platformy sprzętowej i programowej serwerów sieciowych oraz aktywnych urządzeń sieciowych,
 • konfiguracja sieci rozległej WAN w oparciu o łącza stałe i dzierżawione,
 • konfiguracja łączności zapasowej,
 • połączenia do Internetu,
 • połączenia VPN, umożliwiające szyfrowany przesył danych przez sieć otwartą np. przez Internet,
 • budowa prywatnej sieci dostosowanej do transmisji połączeń telefonicznych Voice over IP (VoIP),
 •  systemy nadzoru i kontroli infrastruktury (Cisco LMS),
 • pomoc w pozyskiwaniu łączy od operatorów i wypełniania związanych z tym formalności,
 • dobór optymalnych rozwiązań ekonomicznych wraz z kalkulacją kosztów,
 • opieka po zakończeniu umowy,
 • umowy serwisowe,
 • budowa sieci LAN pod rozwiązania CCTV.

Bezpieczeństwo, a w tym:

 • ochrona informacji przedsiębiorstwa i zasobów sieciowych (serwery, macierze, stacje robocze, aplikacje, bazy     danych, infrastruktura sieciowa) przed zagrożeniami zewnętrznymi i wewnętrznymi
 • bezpieczny styk z sieciami zewnętrznymi (publiczna sieć Internet, prywatne połączenia Extranet)
 • bezpieczna komunikacja w ramach przedsiębiorstwa pomiędzy zdalnymi lokalizacjami przez sieć rozległą (WAN)
 • bezpieczny zdalny dostęp do zasobów przedsiębiorstwa dla pracowników mobilnych
 • identyfikacja i kontrola dostępu do zasobów we wnętrzu sieci lokalnej (LAN) – stacje robocze, użytkownicy, drukarki, urządzenia bezprzewodowe WiFi (w tym telefony komórkowe, PDA)
 • gościnny dostęp do sieci (przewodowego i bezprzewodowego WiFi) dla partnerów biznesowych, kontraktorów i gości

Sieci SAN

Gwałtowny wzrost ilości przetwarzanych informacji w połączeniu z dynamicznie rosnącą ilością serwerów w centrach przetwarzania danych był podstawą do zdefiniowania nowego rodzaju sieci zwanej Storage Area Network.

Rozwiązania sieci SAN charakteryzują się dużą wydajnością, niezawodnością i skalowalnością. Dzięki nim można zbudować np. systemy replikacji danych w czasie rzeczywistym, jak również, w wypadku awarii, automatyczne przełączenie systemu z jednej macierzy na drugą i kontynuację pracy.

Sieci SAN umożliwiają konsolidację zasobów, niezależne skalowanie wydajności serwerów i pojemności systemów dyskowych, budowę systemów o wysokim poziomie dostępności i niezawodności oraz uproszczone zarządzanie nieustannie rosnącą ilością zasobów.

Sieci bezprzewodowe Wi-Fi

Popularyzacja notebooków, tabletów i smartfonów oraz rozwój technologii radiowych zmienia style życia i pracy. Obecność w biurze nie jest już niezbędna do tego, aby mieć dostęp do danych i aplikacji. Dla tabletów Apple i wielu smartfonów sieć bezprzewodowa WLAN jest często jedyną formą szybkiej transmisji plików. Bazując na naszym 10-letnim doświadczeniu w technologiach radiowych oferujemy szeroki portfel rozwiązań wykorzystujących zarówno architekturę „lekkiego” punktu dostępowego z kontrolerem WLAN, jak i tradycyjne rozwiązania. Nasze rozwiązania można także wykorzystać do budowy bezprzewodowych sieci, telefonii IP czy CCTV.