RODO

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

Realizując obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony  osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, iż następujące podmioty wspólnie będą administratorami podanych przez  Panią/Pana danych osobowych:

 • „Trecom Spółka Akcyjna” Sp. k. (Warszawa, Czyżewska 10),
 • Trecom Kraków Spółka akcyjna sp.k. (Warszawa, Czyżewska 10),
 • Trecom Kraków SA (Warszawa, Czyżewska 10),
 • Trecom SA (Warszawa, Czyżewska 10),
 • Trecom Enterprise Solutions Sp. z o.o. (Warszawa, Czyżewska 10),
 • Trecom Poznań Sp. z o.o. (Warszawa, Czyżewska 10),
 • Trecom Wrocław Sp. z o.o. (Warszawa, Czyżewska 10),
 • Trecom Łódź Sp. z o.o. (Warszawa, Czyżewska 10),
 • Intertrading Systems Technology Sp. z o.o. (Warszawa, Al. Jerozolimskie 162A),
 • Trecom Nord Sp. z o.o. (Warszawa, Czyżewska 10),
 • Trecom Kraków Sp. z o.o. (Warszawa, Czyżewska 10),

zwane dalej łącznie Współadministratorami.

W ramach umowy o współadministrowanie zawartej pomiędzy Współadministratorami uzgodniono zakresy odpowiedzialności za realizację obowiązków wynikających z RODO. „Trecom Spółka Akcyjna” Sp.k. odpowiada za realizację w stosunku do Pani/Pana obowiązku informacyjnego.

Ponadto informujemy, że:

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia działalności handlowej i marketingowej, a podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest prowadzenie działalności gospodarczej.
 • Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być:
  • osoby upoważniane przez Współadministratorów – będą to pracownicy i współpracownicy Współadministratorów, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych, aby realizować swoje obowiązki,
  • podmioty przetwarzające dane na zlecenie Wspóladministratorów w celu wykonania ciążących na Współadministratorach obowiązków, w szczególności dostawcy zewnętrznych systemów wspierających działalność Współadministratorów,
  • partnerzy (kontrahenci) naszych relacji biznesowych,
  • uprawnione organy państwowe w tym organy nadzorcze w zakresie ich uprawnień,
  • inni odbiorcy danych np. poczta, kurierzy, banki, biura rachunkowe, kancelarie prawne.
 • Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a następnie przez okres związany z przedawnieniem ewentualnych roszczeń w związku z wyrażoną zgodą.
 • Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych.
 • W przypadku, gdyby uznała Pan/Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.
 • Decyzje dotyczące realizacji celu, dla którego przekazał Pan/Pani swoje dane osobowe nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (tzn. że systemy informatyczne Trecom nie będą automatycznie analizować moich danych osobowych ani też podejmować żadnych decyzji odnośnie mojej osoby).

W celu realizacji swoich praw zapraszamy do kontaktu:

 • Listownie:
  „Trecom Spółka Akcyjna” Sp. k.
  Czyżewska 10
  02-908 Warszawa
 • E-mailowo, na adres:
  rodo@trecom.pl
 • Telefonicznie:
  numer telefonu: 224887200

Z poważaniem,

Zespół Trecom