RELOKACJA DATACENTER

Zapewniamy usługę przenoszenia infrastruktury serwerowej pomiędzy lokalizacjami Data Center wskazanymi przez Klienta. Nasza usługa obejmuje platformy sprzętowe różnych producentów oraz sprzęt objęty gwarancją jak i pogwarancyjny. W celu zapewnienia najwyższej jakości i minimalizacji ryzyk niepowodzenia usługa przebiega w kilku etapach:

 1. Wizja lokalna polegająca na weryfikacji i inwentaryzacji sprzętu oraz dokonaniu opis procesu migracji i sposobu jego ponownego uruchomienia.

2. Opracowanie harmonogramu przewiezienia sprzętu wraz z bezpiecznym planowaniem trasy przejazdu; przewożony sprzęt jest specjalistycznie zabezpieczony przed potencjalnym uszkodzeniem.
3. W docelowej siedzibie,  zgodnie z wcześniej zatwierdzonymi procedurami, odbywa się fizyczna  instalacja sprzętu, a następnie przeprowadzane są procedury jego uruchomienia wraz z przeprowadzeniem  testów poprawności zainstalowanej konfiguracji i działania.