SERWIS GWARANCYJNY I POGWARANCYJNY

Wiedząc, jak ważna jest ciągłość pracy infrastruktury informatycznej w firmie oraz sprawność w usuwaniu jej potencjalnych usterek, stworzyliśmy i udostępniamy klientom nowoczesną platformę serwisową. Jej głównym celem jest zapewnienie szybkiej i efektywnej komunikacji z klientem, aby w sposób możliwie szybki i efektywny przystąpić do rozwiązania zgłaszanych problemów. Bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu opracowaliśmy i wdrożyliśmy system diagnozowania i usuwania usterek. Na bieżąco korzystamy też z bezpośredniego wsparcia producentów wybranych elementów infrastruktury. Taka organizacja pracy i zasobów, poparta wieloletnim doświadczeniem i wiedzą naszych inżynierów i techników, pozwala nam w skuteczny sposób reagować na zgłaszane problemy i sprostać, często bardzo rygorystycznym wymogom w zakresie tzw. SLA.

Oferujemy dwa podstawowe modele serwisowe. Obejmują one serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

SERWIS GWARANCYJNY – to usługa naprawcza, świadczona przez IST w imieniu własnym lub producentów sprzętu, bazująca na warunkach umów gwarancyjnych.

Opcjonalnie skracamy czas naprawy podstawiając rozwiązania (sprzęt) zastępczy.

SERWIS POGWARANCYJNY – to usługa mająca na celu utrzymanie funkcjonalności infrastruktury, po upływie okresu gwarancyjnego, ustalana indywidualnie z klientem.

Obie formy usługi serwisowej mogą zostać uzupełnione o wariant rozszerzony, obejmujący kompleksową usługę utrzymania ciągłości działania, bazującą na wybranym modelu outsourcingu.