ANALIZA

Nasza firma wspiera swoich klientów zapewniając im najlepsze usługi doradcze w zakresie projektowania i tworzenia infrastruktury informatyczno-komunikacyjnej (ICT). Nasze analizy obejmują zarówno porównanie różnych produktów jak i zdefiniowanie wymagań określonych przez klienta. W szczególności wykonujemy:

Audyty techniczne inwentaryzujące stan posiadanej infrastruktury klienta w obszarze jakości, możliwości rozwoju i poprawności konfiguracji.

Opracowujemy koncepcje rozwoju infrastruktury w oparciu o utrwalone na rynku rozwiązania oraz nowe technologie. Nasi Inżynierowie opracowują indywidualne rozwiązanie umożliwiające budowę optymalnej infrastruktury komunikacyjnej.

Bazując na wcześniej opracowanych koncepcjach nasza firma przygotowuje szczegółowe projekty, definiujące specyfikacje techniczne poszczególnych produktów, umożliwiające zakup danego rozwiązania przez Klienta. Projekty opisują zasady instalacji, sposób eksploatacji, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Nasza firma oferuje usługi w zakresie doradztwa strategicznego ukierunkowanego na wdrażanie innowacji biznesowych wykorzystujących potencjał nowych technologii informatycznych i powstających na ich bazie usług.