WIRTUALIZACJA

MODELE USŁUGI W CHMURZE

Kolokacja – wynajęcie powierzchni serwerowni pod urządzenia klienta.

Infrastruktura jako Usługa (Iaas) – dostarczenie kompletnej infrastruktury (serwery, pamięć dyskowa, łącza internetowe) dostosowanej do indywidualnych potrzeb.

Platforma jako Usługa (PaaS) – sprzedaż gotowego rozwiązania dopasowanego do potrzeb klienta, opartego o zbiór aplikacji umieszczonych na platformie dostawcy usługi.

Oprogramowanie jako Usługa (SaaS) – oferta obejmująca konkretne funkcjonalności i aplikacje z dostępem realizowanym na konkretne zamówienie.

Korzyści biznesowe płynące z zastosowania wirtualizacji

  • oszczędności finansowe uzyskane dzięki zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa systemu
  • redukcja kosztów zarządzania i utrzymania środowiska IT
  • poprawa wydajności pracy poprzez efektywniejsze wykorzystanie zasobów
  • zapewnienie płynności pracy dzięki spójności systemu
  • łatwa kontrola, inwentaryzacja oraz centralne zarządzanie zasobami IT
  • elastyczność biznesowa firmy na zróżnicowanym rynku klientów