WDRAŻANIE REKOMENDACJI D

WDRAŻANIE REKOMENDACJI D W BANKACH SPÓŁDZIELCZYCH

Intertrading Systems Technology wspiera Banki Spółdzielcze w dostosowaniu ich infrastruktury informatycznej do wymogów Rekomendacji D.

Intertrading Systems Technology współpracuje z Bankami Spółdzielczymi na terenie całego kraju. Doskonale rozumiemy specyfikę działania Banków Spółdzielczych, problemy, z którymi się borykają, jak również wagę jaką dla Banków Spółdzielczych ma wdrożenie wytycznych Rekomendacji D. Jako potwierdzenie powyższych informacji, służymy referencjami uzyskanymi od Klientów ze środowiska bankowości spółdzielczej.

Dostosowujemy proponowane rozwiązania do możliwości każdego z Banków.

Spośród najważniejszych wymogów Rekomendacji D wyróżnić można następujące obszary:

 • wdrożenie usług autentykacji użytkowników (usługa Active Directory Services),
 • analiza infrastruktury, stanu oprogramowania (analiza aktualnego poziomu wsparcia oraz wiarygodności dostawców rozwiązań)      oraz implementacja stosownych rozwiązań,
 • analiza i rekonfiguracja sieci informatycznej Banku oraz ich budowa (w tym segmentacja sieci),
 • analiza i konfiguracja działania Centrów Zapasowych (utrzymanie ciągłości działania oraz systemu kopi zapasowych)   oraz ich   budowa,
 • szkolenia IT z zakresu różnych obszarów działania,
 • audyty informatyczne, testy penetracyjne i inne,
 • inne wynikające z Rekomendacji D (serwerownie, systemy pocztowe, systemy monitoringu sieci, ochrona sieci informatycznych, sys      temy ppoż i chłodzenia oraz utrzymania ciągłości działania).

Dodatkowo, Intertrading Systems Technology, posiada stosowną wiedzę i kompetencje, dzięki którym może wspierać Banki Spółdzielcze we wdrażaniu różnorodnych rozwiązań informatycznych, takich jak:

 • analiza i rozbudowa istniejącej infrastruktury informatycznej wraz z dostawą sprzętu i licencji,
 • wirtualizacja aplikacji, desktopów i serwerów w oparciu o wszystkie dostępne na rynku rozwiązania wirtualizacyjne,
 • dostawa oprogramowania wspierającego działalność przedsiębiorstw (elektroniczne archiwum dokumentów (umowy, kredyty, procedury, wnioski) oraz obieg dokumentów),
 • analiza, konfiguracja i dostawa sprzętu CCTV,
 • telefonia IP i wideokonferencje.