WIRTUALIZACJA

OBSZARY KOMPETENCYJNE

Wirtualizacja serwerów – umożliwienie uruchomienia wielu systemów operacyjnych na wspólnej platformie sprzętowej, gwarantujące zaawansowane i wygodniejsze zarządzanie całą infrastrukturą serwerową, zapewniając jednocześnie wyższe bezpieczeństwo, wysoką dostępność oraz obniżenie kosztów utrzymania. Do realizacji projektów wykorzystujemy technologie Microsoft Hyper-V, Citrix XenDesktop oraz VMware Vsphere.

Wirtualizacja aplikacji – odseparowanie aplikacji od systemu operacyjnego generuje duże oszczędności związane z zarządzaniem, centralizacją danych oraz zwiększeniem mobilności i bezpieczeństwa. Przy realizacji projektów korzystamy ze sprawdzonych rozwiązań Microsoft App-V, Citrix XenApp oraz VMware ThinApp.

Wirtualizacja desktopów – omnikanałowość środowiska pracy użytkownika dzięki odseparowaniu systemu operacyjnego od stacji końcowych. Do realizacji projektów wykorzystujemy oprogramowanie Citrix XenDestktop oraz VMware Horizon.