Serwis

Dla zgłoszeń z aktywnym kontraktem serwisowym prosimy o kontakt:

Telefoniczny: +48 22 488 72 99 lub

Poprzez system obsługi zgłoszeń serwisowych: Zaloguj się

Pozostałe zgłoszenie serwisowe:  Zgłaszający


  Firma/instytucja*
  Imię i nazwisko


  Adres awarii


  Ulica
  Miasto
  Kod pocztowy
  Numer umowy


  Dane kontaktowe


  Telefon kontaktowy*
  Adres e-mail*


  Sprzęt


  Marka

  Model

  Nr seryjny
  Opis uszkodzenia

  Prosimy podać objawy, w przypadku komputera DELL również kod błędu ERROR CODE oraz stan diod serwisowych.
  Załącz pliki

  RODO