RODO

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

Informujemy, iż następujące podmioty wspólnie będą administratorami podanych przez Panią/Pana danych osobowych:

Trecom Spółka Akcyjna Sp. k. (Warszawa, Czyżewska 10),
Trecom Kraków Spółka akcyjna sp.k. (Warszawa, Czyżewska 10),
Trecom Kraków SA (Warszawa, Czyżewska 10),
Trecom SA (Warszawa, Czyżewska 10),
Trecom Enterprise Solutions Sp. z o.o. (Warszawa, Czyżewska 10),
Trecom Poznań Sp. z o.o. (Warszawa, Czyżewska 10),
Trecom Wrocław Sp. z o.o. (Warszawa, Czyżewska 10),
Trecom Łódź Sp. z o.o. (Warszawa, Czyżewska 10),
Intertrading Systems Technology Sp. z o.o. (Warszawa, Al. Jerozolimskie 162A),
Trecom Nord Sp. z o.o. (Warszawa, Czyżewska 10),
Trecom Kraków Sp. z o.o. (Warszawa, Czyżewska 10),
zwane dalej łącznie Współadministratorami.

W ramach umowy o współadministrowanie zawartej pomiędzy Współadministratorami uzgodniono zakresy odpowiedzialności za realizację obowiązków wynikających z RODO. Trecom Spółka Akcyjna Sp.k. odpowiada za realizację w stosunku do Pani/Pana obowiązku informacyjnego.

Ponadto informujemy, że:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia działalności handlowej i marketingowej, a podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest prowadzenie działalności gospodarczej.
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być:
osoby upoważniane przez Współadministratorów – będą to pracownicy i współpracownicy Współadministratorów, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych aby realizować swoje obowiązki,
podmioty przetwarzające dane na zlecenie Wspóladministratorów,
uprawnione organy państwowe w tym organy nadzorcze w zakresie ich uprawnień,
inni odbiorcy danych np. poczta, kurierzy, banki, biura rachunkowe, kancelarie prawne.

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 lat od daty zamieszczenia niniejszej informacji.

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych.

W razie gdyby uznała Pan/Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.

Decyzje dotyczące realizacji celu dla którego przekazał Pan/Pani swoje dane osobowe nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.(tzn. że systemy informatyczne Trecom nie będą automatycznie analizować moich danych osobowych ani też podejmować żadnych decyzji odnośnie mojej osoby).

W celu realizacji swoich praw zapraszamy do kontaktu:
Listownie, pod adresem: Trecom Spółka Akcyjna Sp. k., ul. Czyżewska 10, 02-908 Warszawa
E-mailowo, poprzez skrzynkę: rodo@trecom.pl
Telefonicznie, pod numerem: +48(22)4887200

Z poważaniem,

Zespół TRECOM