Miesiąc: marzec 2021

Live Hacking by Pentera

[Webinar na żywo] 14 kwietnia 2021 o 10:00 CEST

 

Zaproszenie do udziału w warsztacie poświęconym automatyzacji testów penetracyjnych oraz pokaz hackowania na żywo z wykorzystaniem platformy PenTera firmy Pcysys.

 

Zwalczanie zagrożeń cybernetycznych to nieustannie zmieniający się proces, który z pewnością nie jest w zasięgu każdego. Coraz więcej firm zwraca się do profesjonalistów, którzy wiedzą, jak przeprowadzać proaktywne i  regularne testy, aby z wyprzedzeniem wykryć te zagrożenia, które próbują ominąć istniejące systemy bezpieczeństwa w organizacji.

Główne cele prezentacji: 

Uczestnicząc w tym webinarium, dowiesz się więcej o automatycznych testach penetracyjnych, m.in:

 • Zalety stosowania ofensywnych zabezpieczeń
 • W jaki sposób zautomatyzowane zabezpieczenia ofensywne pomagają organizacjom testować ich bezpieczeństwo oraz podnosić poziom odporności na ataki w cyberprzestrzeni
 • Jak automatycznie zapobiegać atakom w czasie rzeczywistym z pomocą rozwiązania do automatyzacji pentestów.

Prowadzący: 

 • Adam Ksiazek – CEO, VEMI
 • Bartosz Sobieszek- Cybersecurity System Sales Engineer, VEMI
 

Link do rejestracji

 

Webinarium – Mikrosegmentacja w środowiskach hybrydowych z wykorzystaniem unikalnego podejścia Guardicore.

Prezentujący: Paweł Wachelka

Czy są właściwe rozwiązania zabezpieczające w chmurze?

Świat oddala się od budowania firewall’i w chmurze. W środowiskach chmurowych mocno przyjmuje się podejście do bezpieczeństwa skoncentrowane na przepływie danych a oparte na segmentacji definiowanej programowo stają się nowym standardem. W tym wykładzie zbadamy tę zmianę na świecie, dlaczego zapory ogniowe okazują się nieodpowiednie dla środowisk chmurowych i jakie istnieją potencjalne alternatywy, obejmujące wady i zalety każdego z nich.


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na informowanie mnie na podany w trakcie rejestracji adres e-mail o wydarzeniach organizowanych lub współorganizowanych przez Intertrading Systems Technology Sp. z o.o.

  Informacje RODO

  Konferencja Wybrane aktualne zmiany w prawie gospodarczym oraz cyfryzacja spółek i innych organizacji – prawo a nowe technologie. Konferencja odbędzie się 11 marca 2021 roku ONLINE, start planowany o 10:00.

  Konferencja ma na celu prezentację zmian prawnych wynikających z postępującej transformacji cyfrowej gospodarki, w tym elektronicznych zgromadzeń, nowej formy prawnej, jaką jest P.S.A., w szczególności zasad udziału w formalnych zgromadzeniach z wykorzystaniem nowych technologii, organizacji głosowań, rejestracji przebiegu spotkań, zawierania umów w formie elektronicznej, przepisów dotyczących prostej spółki akcyjnej, dematerializacji akcji, wybranych zmian opodatkowania i  cyberbezpieczeństwa.

  Konferencja będzie miała formę panelu dyskusyjnego. Moderatorem dyskusji będzie doc. dr Robert Pietrusiński z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. 

   

  Tematy poruszone podczas konferencji będą przedmiotem szczegółowej analizy na warsztatach, które będą organizowane w późniejszym terminie.

  Agenda

  10:00 Wprowadzenie

  1. Nowa/stara rzeczywistość, czyli spotkania zdalne. Zasady udziału w zgromadzeniu spółki kapitałowej z wykorzystaniem nowych technologii 

  Realizacja potrzeb biznesowych – w sytuacji nagłej czy izolacji, e-WZA

  Zarządzanie spotkaniami zdalnymi

  Interakcja z uczestnikami w trakcie spotkań zdalnych

  Rejestracja spotkań jako „dowód w sprawie”

  Możliwość uczestnictwa w posiedzeniach zarządu i rady nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz udziału w zgromadzeniach wspólników i w walnych zgromadzeniach akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej – w świetle ostatnich zmian przyjętych w związku z epidemią koronawirusa,

  Praktyczne aspekty przygotowania się do zdalnego organizowania posiedzeń zarządu i rady nadzorczej, jak również zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy,

  Składanie oświadczeń woli, w tym zawieranie umów w formie elektronicznej, w dobie aktualnych problemów wynikających z pandemii. 

  2. Cyfryzacja usług i procedur biznesowych

  Prosta Spółka Akcyjna

  Tryb powstania, ustrój majątkowy, struktura organizacyjna, prawa i obowiązki akcjonariuszy.

  Organizacja startup’ów. Zmiana Kodeksu spółek handlowych. Pozyskiwanie funduszy typu venture capital.

  Dematerializacja akcji. Czy spółki akcyjne i komandytowo – akcyjne są nadal atrakcyjne?

  Zmiany opodatkowania niektórych podmiotów gospodarczych. ZUS od umów o dzieło.

  3. Cyberbezpieczeństwo i ryzyka związane z e-usługami prawnymi

  Cyberbezpieczeństwo. Rozwiązania powodujące uchronić przedsiębiorcę przed cyberatakami. 

  12:00 Podsumowanie, zakończenie

  Organizatorzy:

  Międzynarodowe Centrum Zarządzania Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Fundacja Na Rzecz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Agencja City Warszawa, Intertrading Systems Technology.

  Termin

  Konferencja odbędzie się 11 marca 2021 roku ONLINE, start planowany o godzinie 10:00, z wykorzystaniem platformy Cisco Webex. Link do wydarzenia zostanie przesłany w odpowiedzi na rejestrację. Udział wymaga instalacji aplikacji na komputerze (https://www.webex.com). Uczestnicy będą mieli możliwość zadawać pytania w trakcie wydarzenia.

  Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu konferencji w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić lub z innych przyczyn uniemożliwiających przeprowadzenie wydarzenia w terminie. W takim wypadku nowa data zostanie podana w ciągu 5 dni.