Kategoria: Wydarzenia

Studium przypadku: Ministerstwo Sprawiedliwości ma wgląd w jakość rozmów sądowych dzięki Callstats

Oryginał publikacji można przeczytać pod tym linkiem.

Podczas wybuchu pandemii COVID-19 Ministerstwo Sprawiedliwości zdało sobie sprawę, że musi szybko dostosować swoje postępowania sądowe do przestrzegania nakazów pozostania w domu (praca zdalna). Ich główną inicjatywą było zapewnienie audio- i wideokonferencji podczas postępowań sądowych oraz wtórnie umożliwienie komunikacji wewnętrznej.

Centrum Kompetencji i Informatyzacji Sądownictwa zostało poproszone o ocenę kilku platform wideokonferencyjnych działających lokalnie i w chmurze. Na podstawie analizy Ministerstwo Sprawiedliwości wybrało Jitsi jako bezpieczną i łatwą do skalowania platformę do wideokonferencji. Ponieważ były to postępowania sądowe, Ministerstwo Sprawiedliwości chciało również posiadać narzędzie do monitorowania jakości dźwięku i obrazu podczas każdego spotkania, aby mogli szybko rozwiązać wszelkie problemy. Wybrali Callstats ze względu na rozbudowane możliwości monitorowania i rozwiązywania problemów, które skracają czas dochodzenia i głęboką integrację z Jitsi. Poniższe studium przypadku pokazuje, w jaki sposób ta instytucja rządowa wykorzystuje monitorowanie wydajności za pomocą Callstats w celu poprawy wydajności operacyjnej i obsługi klienta.

W przypadku Sądu Apelacyjnego usługa wzrosła z 0 do 24000 wezwań w okresie 6 miesięcy. Ponieważ usługa była skalowana, aby wesprzeć ten ogromny wzrost, dział IT zaczął otrzymywać więcej eskalacji wsparcia od użytkowników końcowych związanych z problemami z łącznością i jakością połączeń. Na przykład, jeśli klient zrezygnował z rozmowy lub nie został wysłuchany przez sądy, zatrzymałoby to postępowanie. Przed integracją z Callstats te problemy były rejestrowane w naszym biurze obsługi, a teraz dzięki temu systemowi jesteśmy w stanie rozwiązać je w czasie rzeczywistym. Wiele problemów wynikało ze słabej łączności z Internetem, która była pogarszana przez inne urządzenia i aplikacje, które również zużywały przepustowość w sieci współdzielonej. Ponadto zespół IT Ministerstwa Sprawiedliwości zaobserwował problemy z nadużywaniem sieci VPN, co skutkowało niską jakością połączeń.

O doświadczeniach z ostatnich 9 miesięcy rozmawialiśmy z Krzysztofem Kamińskim, szefem działu IT w Ministerstwie Sprawiedliwości. Opisuje, jak Callstats wspiera wrocławski Sąd Apelacyjny. „Nasza organizacja koncentruje się na doświadczeniu użytkownika podczas wideokonferencji. Po każdej większej zmianie w architekturze Jitsi, a nawet po każdej większej aktualizacji oprogramowania, dokładnie analizujemy każdą metrykę, która może poinformować nasz zespół o problemach z doświadczeniem użytkownika. Analiza byłaby bardzo trudna do zdiagnozowania za pomocą jakiegokolwiek innego produktu do monitorowania”.

– powiedział Krzysztof Kamiński, szef działu IT w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu „Jeśli jest skarga na jakość wideokonferencji, najpierw sprawdzamy ją za pomocą Callstats. Sprawdzamy przepustowość, zdarzenia połączeń (takie jak dominujący mówca, prezentacje, zakłócenia obrazu i dźwięku), anomalie sieciowe, opóźnienia, problemy z infrastrukturą sieciową (ponieważ możemy połączyć się z infrastrukturą Jitsi z Internetu i VPN). Wszystkie te metryki mogą mieć wpływ na wrażenia użytkownika. Co jeszcze ważniejsze, Callstats dostarcza nam informacji o jakości wideokonferencji z perspektywy użytkownika”.

Podsumowując, Callstats to:

■ Szybkie i bezproblemowe wdrożenie — w ciągu kilku minut

■ Dostęp w czasie rzeczywistym do danych monitorowania wydajności

■ Przechowywanie danych w Europie i wysoki poziom bezpieczeństwa„Moim zdaniem WebRTC to przełom w protokołach komunikacyjnych. Ale każda usługa musi być dobrze monitorowana. To właśnie Callstats jest najlepszy. Zapewnia doskonały wgląd przy niskich kosztach, dostarczając ogromną wartość.” — Krzysztof Kaminski, Kierownik Działu IT, Centrum Kompetencji i Informatyzacji Sądownictwa

Citrix Workspace Environment Management – optymalizacja zasobów VDI/VDA – Webinarium

30.06.2021 godzina 14:00

Przewidywany czas 40 minut

W środowiskach wirtualizacji desktopów i aplikacji niezmiernie istotne są aspekty związane ze zrównoważonym użyciem zasobów sprzętowych (CPU, RAM, IO) oraz zapewnienie komfortu użytkownika. Podczas webinarium postaramy się przedstawić możliwości WEM oraz zaprezentujemy działanie funkcjonalności.

Prelegenci: Janusz Tykarski, Michał Perchel

Prezentacja

 • Co to jest – Wstęp
  • Potrzeba zbudowania spersonalizowanego środowiska pracy. Zabezpieczenia przez zawłaszczeniem zasobów przez niestabilne oprogramowanie w środowisku współużytkowanym.
  • Aspekt ekonomiczny budowy środowisk VDI – szacowanie zasobów dla średniego obciążenia, a nie dla pików
  • Dodatkowy agent instalowany na systemach Windows
 • Architektura
 • Licencjonowanie

DEMO- optymalizacja zasobów

 • Początek – optymalizacja Memory, omówienie jak to działa
 • CPU management
  • CPU Spike Protection
  • CPU Priority
  • CPU Affinity
  • CPU Clamping
 • Memory Management – koniec – demonstracja działania
 • I/O Management – na przykładzie skanera online antywirusa

DEMO- środowiska pracy użytkownika

 • Aplikacje – Menu start, pin to menu start, pin to taskbar
 • Mapowanie drukarek, zasobów sieciowych
 • Ustawienia panelu sterowania, ikon na pulpicie

Rejestracja na wydarzenie:


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na informowanie mnie na podany w trakcie rejestracji adres e-mail o wydarzeniach organizowanych lub współorganizowanych przez Intertrading Systems Technology Sp. z o.o.

  Informacje RODO

  Citrix Platinum Plus

  Z ogromną przyjemnością pragniemy poinformować iż nasza firma jako jedna z niewielu w Europie i jedyna w Polsce została nagrodzona najwyższym statusem partnerskim Citrix Platinum Plus. Jest to tym bardziej ogromne wyróżnienie gdyż wymagało szczególnego zaangażowania wielu osób w budowanie pozycji marki na rynku poprzez realizację dużych i ciekawych projektów wdrożeniowych.

  Live Hacking by Pentera

  [Webinar na żywo] 14 kwietnia 2021 o 10:00 CEST

   

  Zaproszenie do udziału w warsztacie poświęconym automatyzacji testów penetracyjnych oraz pokaz hackowania na żywo z wykorzystaniem platformy PenTera firmy Pcysys.

   

  Zwalczanie zagrożeń cybernetycznych to nieustannie zmieniający się proces, który z pewnością nie jest w zasięgu każdego. Coraz więcej firm zwraca się do profesjonalistów, którzy wiedzą, jak przeprowadzać proaktywne i  regularne testy, aby z wyprzedzeniem wykryć te zagrożenia, które próbują ominąć istniejące systemy bezpieczeństwa w organizacji.

  Główne cele prezentacji: 

  Uczestnicząc w tym webinarium, dowiesz się więcej o automatycznych testach penetracyjnych, m.in:

  • Zalety stosowania ofensywnych zabezpieczeń
  • W jaki sposób zautomatyzowane zabezpieczenia ofensywne pomagają organizacjom testować ich bezpieczeństwo oraz podnosić poziom odporności na ataki w cyberprzestrzeni
  • Jak automatycznie zapobiegać atakom w czasie rzeczywistym z pomocą rozwiązania do automatyzacji pentestów.

  Prowadzący: 

  • Adam Ksiazek – CEO, VEMI
  • Bartosz Sobieszek- Cybersecurity System Sales Engineer, VEMI
   

  Link do rejestracji

   

  Webinarium – Mikrosegmentacja w środowiskach hybrydowych z wykorzystaniem unikalnego podejścia Guardicore.

  Prezentujący: Paweł Wachelka

  Czy są właściwe rozwiązania zabezpieczające w chmurze?

  Świat oddala się od budowania firewall’i w chmurze. W środowiskach chmurowych mocno przyjmuje się podejście do bezpieczeństwa skoncentrowane na przepływie danych a oparte na segmentacji definiowanej programowo stają się nowym standardem. W tym wykładzie zbadamy tę zmianę na świecie, dlaczego zapory ogniowe okazują się nieodpowiednie dla środowisk chmurowych i jakie istnieją potencjalne alternatywy, obejmujące wady i zalety każdego z nich.


   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na informowanie mnie na podany w trakcie rejestracji adres e-mail o wydarzeniach organizowanych lub współorganizowanych przez Intertrading Systems Technology Sp. z o.o.

   Informacje RODO

   Konferencja Wybrane aktualne zmiany w prawie gospodarczym oraz cyfryzacja spółek i innych organizacji – prawo a nowe technologie. Konferencja odbędzie się 11 marca 2021 roku ONLINE, start planowany o 10:00.

   Konferencja ma na celu prezentację zmian prawnych wynikających z postępującej transformacji cyfrowej gospodarki, w tym elektronicznych zgromadzeń, nowej formy prawnej, jaką jest P.S.A., w szczególności zasad udziału w formalnych zgromadzeniach z wykorzystaniem nowych technologii, organizacji głosowań, rejestracji przebiegu spotkań, zawierania umów w formie elektronicznej, przepisów dotyczących prostej spółki akcyjnej, dematerializacji akcji, wybranych zmian opodatkowania i  cyberbezpieczeństwa.

   Konferencja będzie miała formę panelu dyskusyjnego. Moderatorem dyskusji będzie doc. dr Robert Pietrusiński z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. 

    

   Tematy poruszone podczas konferencji będą przedmiotem szczegółowej analizy na warsztatach, które będą organizowane w późniejszym terminie.

   Agenda

   10:00 Wprowadzenie

   1. Nowa/stara rzeczywistość, czyli spotkania zdalne. Zasady udziału w zgromadzeniu spółki kapitałowej z wykorzystaniem nowych technologii 

   Realizacja potrzeb biznesowych – w sytuacji nagłej czy izolacji, e-WZA

   Zarządzanie spotkaniami zdalnymi

   Interakcja z uczestnikami w trakcie spotkań zdalnych

   Rejestracja spotkań jako „dowód w sprawie”

   Możliwość uczestnictwa w posiedzeniach zarządu i rady nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz udziału w zgromadzeniach wspólników i w walnych zgromadzeniach akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej – w świetle ostatnich zmian przyjętych w związku z epidemią koronawirusa,

   Praktyczne aspekty przygotowania się do zdalnego organizowania posiedzeń zarządu i rady nadzorczej, jak również zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy,

   Składanie oświadczeń woli, w tym zawieranie umów w formie elektronicznej, w dobie aktualnych problemów wynikających z pandemii. 

   2. Cyfryzacja usług i procedur biznesowych

   Prosta Spółka Akcyjna

   Tryb powstania, ustrój majątkowy, struktura organizacyjna, prawa i obowiązki akcjonariuszy.

   Organizacja startup’ów. Zmiana Kodeksu spółek handlowych. Pozyskiwanie funduszy typu venture capital.

   Dematerializacja akcji. Czy spółki akcyjne i komandytowo – akcyjne są nadal atrakcyjne?

   Zmiany opodatkowania niektórych podmiotów gospodarczych. ZUS od umów o dzieło.

   3. Cyberbezpieczeństwo i ryzyka związane z e-usługami prawnymi

   Cyberbezpieczeństwo. Rozwiązania powodujące uchronić przedsiębiorcę przed cyberatakami. 

   12:00 Podsumowanie, zakończenie

   Organizatorzy:

   Międzynarodowe Centrum Zarządzania Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Fundacja Na Rzecz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Agencja City Warszawa, Intertrading Systems Technology.

   Termin

   Konferencja odbędzie się 11 marca 2021 roku ONLINE, start planowany o godzinie 10:00, z wykorzystaniem platformy Cisco Webex. Link do wydarzenia zostanie przesłany w odpowiedzi na rejestrację. Udział wymaga instalacji aplikacji na komputerze (https://www.webex.com). Uczestnicy będą mieli możliwość zadawać pytania w trakcie wydarzenia.

   Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu konferencji w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić lub z innych przyczyn uniemożliwiających przeprowadzenie wydarzenia w terminie. W takim wypadku nowa data zostanie podana w ciągu 5 dni.

   Webinarium – Aplikacje kluczem do innowacji – co nowego w F5 Networks

   📣 17 grudnia 2020 odbędzie się wyjątkowe Webinarium – Aplikacje kluczem do innowacji – co nowego w F5 Networks.

   @Intertrading Systems Technology z wielką przyjemnością zaprasza wszystkich zainteresowanych zapoznaniem się z najnowszą ofertą @F5 Networks, w zakresie produktów klasy Web Application Firewall oraz tych, którzy chcą bliżej poznać portfolio produktów @NGINX znajdą tu mnóstwo interesujących informacji.

   Webinarium #online podzielone zostało na dwie części.

   👉 „Czy potrzebna jest Ci kolejna przestrzeń w szafie RACK? – spójrzmy na softwarowe rozwiązania NGINX” w części pierwszej – @Wojciech Małecki, CLICO

   👉 „F5 i różne rozwiązania do ochrony przed atakami na aplikację – co i kiedy wybrać” w części drugiej – @Maciej Iwanicki, F5 Networks

   Po wystąpieniach @Paweł Wachelka, IST zaprosi uczestników do dyskusji.

   🔥 Zapraszamy, zapisz się już dziś!

   📆 17.12.2020

   🕔 12:00 – 14:00

   ✍ https://clico-eu.zoom.us/webinar/register/WN_T-2nAuDvRvmzzS9v2vVirQ

   #IST #CLICO #F5 #NGINX #online #security